Donateurs

Wordt u ook donateur en vriend van het Nijmeegs Strijkersgilde?
Als vriend en donateur houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen rond het Nijmeegs Strijkersgilde. 

Voor elke € 50,- die u per jaar doneert, ontvangt u één vrijkaart.
Een donatie van € 100,- levert u dus twee vrijkaarten op!

In het corona tijdperk heeft het Nijmeegs Strijkersgilde (NSG) extra kosten moeten maken en in het post-corona tijdperk verwachten we minder subsidies te krijgen dan voorheen. Uw steun is daarom meer dan ooit belangrijk. Elke gift is daarbij welkom. U kunt uw donatie overmaken op rekening NL41 INGB 0656 7369 09 ten name van “Stichting Nijmeegs Strijkersgilde” onder vermelding van “donatie” en uw email-adres. Onze penningmeester zal dan contact met u opnemen. Voor meer informatie kunt u een email zenden naar info@nijmeegsstrijkersgilde.nl

Culturele ANBI status: geef extra steun voor hetzelfde geld!

Kunt u meer doen? Het Nijmeegs Strijkersgilde heeft de culturele ANBI status, waardoor uw gift aan het NSG onder bepaalde omstandigheden maar liefst 125% aftrekbaar is. Met hetzelfde geld kunt u ons daardoor extra steunen.

Een rekenvoorbeeld: U schenkt € 100 aan het Nijmeegs Strijkersgilde. U mag er 25% bij optellen en komt op een aftrekpost van € 125. Dat betekent dat u bijna € 62 mag aftrekken als u in het belastingtarief van 49,5% mocht vallen. Deze schenking kost u dan feitelijk niet meer dan € 38. Valt u in het tarief van 37,1% dan kost een schenking van € 100 u uiteindelijk € 54. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. U hoeft hiervoor niets vast te leggen.

Zoek op “gift aan culturele ANBI” op belastingdienst.nl voor aanvullende informatie over de (aantrekkelijke) fiscale aspecten van het doneren aan een culturele ANBI als het Nijmeegs Strijkersgilde. 

Kort samengevat zijn er twee gevallen waarin uw donatie 125% aftrekbaar is:

  1. Als het totaal van uw giften tussen 1% en 10% van uw drempelinkomen ligt kan ook een gift aan het NSG op bovengenoemde manier worden afgetrokken. Bij uw belastingaangifte vermeldt u ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 819643245 op naam van de Stichting Nijmeegs Strijkersgilde.
  2. Als u een jaarlijkse gift gedurende ten minste 5 jaar vastlegt kunt u uw gift ieder jaar aftrekken ongeacht de hoogte van de gift en zonder drempels. In dat geval moeten de donateur en het Nijmeegs Strijkersgilde de periodieke gift wel vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Neem daarvoor contact op met de penningmeester van het NSG via onze e-mail: info@nijmeegsstrijkersgilde.nl.

Publicatiegegevens Nijmeegs Strijkersgilde (t.b.v. ANBI) 

U kunt hier de voor ANBI status vereiste publicatiegegevens van het NSG inzien.